Tjänster/rot


Våra tjänster


Vi jobbar med allt inom tak, byggnadsplåt- och ventilation utifrån kundens önskemål. Det kan innebära allt

från tillverkning av garneringsarbeten och slutmontering till totalentreprenad.


Våra kunder finns i huvudsak inom byggsektorn såsom byggföretag, bostadsrättsföreningar och kommuner men även privatpersoner. Vårt upptagningsområde är till största delen inom Hälsingland.  • Takplåt- och bandtäckning falsat tak


  • Fasadarbeten - fönsterbleck


  • Garneringsarbeten - skorstenar, beslag, huvar


  • Takavvattning - hängrännor och stuprör


  • Taksäkerhet - snörasskydd, takstegar


  • Ventilationsarbeten - villaaggregat och luftbehandlingsinstallationer


  • Snöskottning

Rotavdrag


Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar oss för reparation och underhåll

samt om- och tillbyggnad. Material och resekostnad ger däremot inte rätt till rotavdrag. Skattereduktion för

rotarbeten medges med max 30% av arbetskostnaden men sammanlagt max 50 000 kr per person och år.


Köparen ansvarar för att alla villkor för rotavdraget är uppfyllda. Vi som utförare drar av rotavdraget på arbetskostnaden

på din faktura och ansöker om rotavdraget till skatteverket. De uppgifter vi behöver av dig är personnummer och

fastighetsbeteckning på bostaden.


Några villkor för rotavdrag är att du


- måste bo i bostaden och äga den

- du måste ha fyllt 18 år

- du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja

- du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden

- för bostadsrätter gäller arbete inom lägenhetenLäs gärna mer på Skatteverkets hemsida här >>>